Sharing knowledge?

Verbeter veiligheid.

Klik op de training die bij je past.

 • PROCESS SAFETY

  Nadat de fundamenten van kennis over Process Safety in de 'IEC61511-Awareness' training zijn gelegd, zal het onderwerp van het tweede blok de 'SRS en SIL-Loop design' zijn. Je kunt de Safety Life Cycle afronden met de vereiste 'Verifications & Certification' als vereiste activiteit. Het derde blok van deze Process Safety training bespreekt de verificatie en wordt afgerond met een certificatie-examen.

   

  De IEC61511 Awareness in het eerste blok is verplicht voor participanten die geen aantoonbare kennis hebben over het onderwerp. Er kan alleen aan het derde blok worden deelgenomen wanneer het tweede blok is afgerond.

   

  Voor meer informatie, bel ons!

 • MACHINERY SAFETY

  Nadat de fundamenten van kennis van Machinery Safety 2006/42/EG zijn gelegd tijdens de introductiecursus, zal het tweede blok gaan over: ‘Risk Identification, Analyses and documentation', op de eerste dag, en 'Standards en het Technisch Dossier', op de tweede dag.

   

  Je rondt de cursus over Machinery Safety af in het derde blok, met 'Integrating Machines' en het aanpassen van bestaande machines' op de eerste dag en 'Introductie van totale veiligheid en andere EU-richtlijnen en Process Safety', op de tweede dag.

   

  Voor meer informatie, bel ons!

 • DYMENZIONS

  Dymenzions is een handig hulpmiddel voor het in kaart brengen van alle activiteiten binnen Functional Process Safety. Voor elke fase in de Life Circle is er een Dymenzions-module ontwikkeld. De gebruikerscursussen zullen ook de theorie aan het licht brengen. Praktische oefeningen, tips en trucs zullen de gebruiker voorbereiden op efficiënt gebruik van Dymenzions in jouw bedrijf.

   

  Afhankelijk van de wensen, kunnen de cursussen ook worden gevolgd als aparte modules. Er wordt aangenomen dat men basiskennis heeft van Functional Process Safety

   

  Voor meer informatie, bel ons!

WIJ ZIJN UITBLINKERS IN HET MAKEN VAN VERSCHIL

Samen verbeteren wij de veiligheid, controle en compliance, door gebruik te maken van onze diensten, producten en onze trainingen.